S. Suzuki sünniaastapäeva tähistamine Vilniuses

Juba neljandat.aastat järjest​ ​kogunesid Suzuki klaveriõpilased Eestist, Soomest, Lätist​, ​Šveitsist ja Leedust selleks, et ainult ühepäevase õpikoja jooksul kohtuda õpetajatega ja õpilastega ülalmainitud maadest ning loomulikult koos musitseerida.
Selle aasta 14. oktoobril said Suzuki õpilased ja õpetajad kokku Leedu pealinnas Vilniuses.
Tänavuse ürituse toimumispaik asus Vilniuse kesklinnas, salongis “Piano”.
Ehitises oli ühendatud ajalooline renoveeritud hoone ning juurdeehitusena modernne konverentsikeskus. Hoonetes oli sisustatud kolm ruumi klaveri rühmatundideks.
Eriliselt suurejooneline võimalus oli osaleda klaveri rühmatunnis saalis, kus õpilased said valida mängimiseks seitsme uue tiibklaveri vahel. Tavapäraselt mahtus päeva ka rütmika õpituba ja loeng lapsevanematele.
Õpituba lõppes kontserdiga, kus esinejate kasutuses oli kuus ülihead uut pianiinot. Kontserdil kõlasid klaveripalad 1.-5. Suzukivihikutest.
Eriliseks tegi õpikoja ka Leedu Suzuki tšelloõpilaste ning viiuliõpilaste orkestri osalemine Valdas Povilaitise juhendamisel.
Just orkestriga koosmängu hindasid Eestist osalenud klaveriõpilased kõige vahvamaks kogemuseks​, ​​k​uid väiksematelegi osalejatele oli kokkumäng suurepäraste Suzuki klaveriõpetajate juhendamisel elamuseks omaette ning kahtlemata innustavaks kogemuseks veel pikaks ajaks.
Kontserdi järel maiustati ühiselt sünnipäevatordiga.
Vilniuse õpikojas õpetasid Michelle Post Šveitsist, Kristiine Ravina ja Tamara Gzibovska Lätist, Janne Vasser ja Sirje Subbe-Tamm Eestist ning Deja Austkalnyte ja Sabina Kalibataite Leedust.
Sabina koos kohaliku Suzuki kogukonnaga oli ka selle suurejoonelise õpikoja organisaator.
Rühmatunnid ja esinemine suurepärastel klaveritel jääb tänavuaastase sünniaastapäeva pidustuse märksõnaks.
Kohtumiseni järgmisel aastal Šveitsis, seekord juba maikuus. Lähemat infot saab klaveriõpetajatelt​.

Sirje Subbe-Tamm
klaveriõpetajate nimel

Lugupeetud viiuliõpetajad ning õppivad viiulimängijad!

Eesti Suzuki Ühing korraldab 2017-2019 õa Suzuki metoodika I astme kursuse viiuliõpetajatele.

Kursusel saab osaleda 12 õpetajat. Osaleja võtab osa kõikidest nädalavahetustest, osaleb suvekursustel, teeb õpilastega tunde, külastab ning vaatleb teiste õpetajate tunde. Kursusel saab põhjaliku ülevaate Suzuki metoodikast, pillimängu algõpetusest ja kogu suzukimaailma töökorraldusest. Vastavalt rahvusvaheliste Suzuki meto​o​dika reeglitele peab iga kursusel osaleja astuma ka kohaliku ühingu liikmeks.

Kursuse maksumus kokku kahe aasta eest on 700 eurot.
Osalustasu maksmine toimub soovi korral mitmes osas.

Kursus lõppeb eksamiga, arvatav lõpueksami aeg on kevad 2019.

​Eksamit hindab rahvusvaheline komisjon. Eksami sooritamisel saab õpetaja rahvusvaheliselt tunnustatud Suzuki metoodika I astme viiuliõpetaja tunnistuse, mis annab võimaluse töötada kõikides Euroopa riikides Suzuki metoodika õpetajana. Kursuse lõpetanu saab jätkata õpinguid järgmise taseme kursusel.
Kursust viib läbi Eesti Suzuki Ühingu Suzuki metoodika koolitaja Karmen Kääramees.

Kursused toimuvad Tallinna​ kesklinnas ja Pääskülas. ​

Esialgne ajakava aastal 2017-2018:

Alustame kursusega 4.-5. november
9.-10. detsember
20.-21. jaanuar
11. veebruar Sõbrapäeva kontsert Salme ​K​ultuurikeskuses
7.-8. aprill
5.-6. mai

Registreerimine kuni 1. november 2017 ja info kursuse kohta -
Karmen Kääramees
56681867
karmen.kaaramees@gmail.com

Kontsert 22.04 kell 18.00 Tallinna Kaarli kirikus


Suzuki muusika asub EENeti serveris