20. jaanuaril 2018 kell 12.30 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaalis

Marja-Leena Mäkila (Soome)

sissejuhatav koolitus ja meistriklass

„Suzuki meetod flöödiõpetuses“

Oodatud on flöödiõpetajad ja flööditudengid. Soovitav on kaasa võtta oma pill. Uksed on avatud ka teiste erialade muusikutele, õpetajatele ja õpilastele.
Koolituse ajakava ning käsitletavad teemad:
12.30 Suzuki meetodi väljaarendamine (S. Suzuki ja T. Takahashi), grupi- ja individuaalsed näidistunnid õpilaste Magda ja Seelaga. Vaheaeg. 15.00 – 18.30 Suzuki filosoofia, Suzuki ja tavameetodi vahelised erinevused, “Suzuki maja”, Suzuki mõisted: samm, õpetamise kohad, tonalisatsioon. Eelinstrumendi sammud, 1-5 pala esimesest Suzuki vihikust, Suzuki meetodi elementide kasutamisvõimalusi igapäevatöös, Suzuki õpetajate koolitus, küsimused ja vestlusring. Koolitus toimub inglise keeles (vajadusel tõlkega).
Koolitus on Eesti Suzuki Ühingu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituudi ja Eesti Flöödiühingu koostööprojekt.
Väljapaistev ja teenekas Soome flöödiõpetaja ning Soome flöödiühingu auliige Marja-Leena Mäkila on õppinud Suzuki meetodil flööti nii Jaapanis kui Euroopas. Tema õpetajateks on olnud Suzuki flöödimeetodi väljatöötaja Tosio Takahashi ning Sara Hanley ja Rebecca Paluzzi. Ta on õpetanud Suzuki meetodil flööti üle 30 aasta Kerava ja Käpylä Muusikakoolides töötades. Juba kümme aastat tegutseb ta ka Suzuki flöödiõpetajate koolitajana olles läbi viinud kursusi ning on oodatud ja armastatud juhendaja Soomes, Rootsis, Inglismaal, Poolas, Belgias ja paljudes teistes riikides üle maailma. Marja- Leena Mäkila on ka ise Suzuki lapsevanem ning tema enda lapsed on alustanud pilliõpinguid Suzuki meetodil.
Koolituse osavõtutasu on 30.- eurot. Eesti Flöödiühingu Liidu liikmetele 10.- eurot ning EMTA tudengitele, õppejõududele ja flöödiõpilastele on osalemine tasuta. Osavõtutasu on võimalik tasuda kohapeal enne ürituse algust.
Kursusele registreerimine toimub aadressil jannevasser@gmail.com kuni 19. jaanuarini 2018
Küsimuste tekkides võtke ühendust:
Janne Vasser (Eesti Suzuki Ühing) +372 5210759

Suzuki meetod pärineb Jaapanist ja selle töötas välja Shinichi Suzuki (1898-1998). Alguse sai meetod viiuliõppest, kuid täna õpitakse kogu maailmas selle meetodi järgi ka teisi pille: klaverit, tšellot, kontrabassi, flööti, trompetit, kitarri, harfi, klarnetit jne. Igal lapsel on olemas võime õppida pilli mängima ning kõik sõltub selle võime arendamisest. Samal viisil, nagu lapsed õpivad rääkima oma emakeeles, suudavad nad õppida ka pilli mängima, kui selleks luua toetav keskkond.
Suzuki metoodika põhitõdedeks on: varane algus, õppimine kuulmise kaudu, õppimiskolmnurk laps-lapsevanem-õpetaja, individuaal- ja grupitunnid, metoodiliselt kindlaksmääratud repertuaar.
Suzuki flöödiõpetajate sissejuhatav koolitus jätkub huvi korral 1. astme kursusega, kus on võimalik osaleda kuni 12 õpetajal. Kursus lõpeb eksamiga, mille sooritanu saab ESA (Euroopa Suzuki Ühingu) rahvusvaheliselt tunnustatud Suzuki flöödiõpetaja sertifikaadi, millega saab töötada Suzuki flöödiõpetajana kõikides Euroopa riikides ning jätkata õpinguid juba järgmistel astmetel.

S. Suzuki sünniaastapäeva tähistamine Vilniuses

Juba neljandat.aastat järjest​ ​kogunesid Suzuki klaveriõpilased Eestist, Soomest, Lätist​, ​Šveitsist ja Leedust selleks, et ainult ühepäevase õpikoja jooksul kohtuda õpetajatega ja õpilastega ülalmainitud maadest ning loomulikult koos musitseerida.
Selle aasta 14. oktoobril said Suzuki õpilased ja õpetajad kokku Leedu pealinnas Vilniuses.
Tänavuse ürituse toimumispaik asus Vilniuse kesklinnas, salongis “Piano”.
Ehitises oli ühendatud ajalooline renoveeritud hoone ning juurdeehitusena modernne konverentsikeskus. Hoonetes oli sisustatud kolm ruumi klaveri rühmatundideks.
Eriliselt suurejooneline võimalus oli osaleda klaveri rühmatunnis saalis, kus õpilased said valida mängimiseks seitsme uue tiibklaveri vahel. Tavapäraselt mahtus päeva ka rütmika õpituba ja loeng lapsevanematele.
Õpituba lõppes kontserdiga, kus esinejate kasutuses oli kuus ülihead uut pianiinot. Kontserdil kõlasid klaveripalad 1.-5. Suzukivihikutest.
Eriliseks tegi õpikoja ka Leedu Suzuki tšelloõpilaste ning viiuliõpilaste orkestri osalemine Valdas Povilaitise juhendamisel.
Just orkestriga koosmängu hindasid Eestist osalenud klaveriõpilased kõige vahvamaks kogemuseks​, ​​k​uid väiksematelegi osalejatele oli kokkumäng suurepäraste Suzuki klaveriõpetajate juhendamisel elamuseks omaette ning kahtlemata innustavaks kogemuseks veel pikaks ajaks.
Kontserdi järel maiustati ühiselt sünnipäevatordiga.
Vilniuse õpikojas õpetasid Michelle Post Šveitsist, Kristiine Ravina ja Tamara Gzibovska Lätist, Janne Vasser ja Sirje Subbe-Tamm Eestist ning Deja Austkalnyte ja Sabina Kalibataite Leedust.
Sabina koos kohaliku Suzuki kogukonnaga oli ka selle suurejoonelise õpikoja organisaator.
Rühmatunnid ja esinemine suurepärastel klaveritel jääb tänavuaastase sünniaastapäeva pidustuse märksõnaks.
Kohtumiseni järgmisel aastal Šveitsis, seekord juba maikuus. Lähemat infot saab klaveriõpetajatelt​.

Sirje Subbe-Tamm
klaveriõpetajate nimel

Lugupeetud viiuliõpetajad ning õppivad viiulimängijad!

Eesti Suzuki Ühing korraldab 2017-2019 õa Suzuki metoodika I astme kursuse viiuliõpetajatele.

Kursusel saab osaleda 12 õpetajat. Osaleja võtab osa kõikidest nädalavahetustest, osaleb suvekursustel, teeb õpilastega tunde, külastab ning vaatleb teiste õpetajate tunde. Kursusel saab põhjaliku ülevaate Suzuki metoodikast, pillimängu algõpetusest ja kogu suzukimaailma töökorraldusest. Vastavalt rahvusvaheliste Suzuki meto​o​dika reeglitele peab iga kursusel osaleja astuma ka kohaliku ühingu liikmeks.

Kursuse maksumus kokku kahe aasta eest on 700 eurot.
Osalustasu maksmine toimub soovi korral mitmes osas.

Kursus lõppeb eksamiga, arvatav lõpueksami aeg on kevad 2019.

​Eksamit hindab rahvusvaheline komisjon. Eksami sooritamisel saab õpetaja rahvusvaheliselt tunnustatud Suzuki metoodika I astme viiuliõpetaja tunnistuse, mis annab võimaluse töötada kõikides Euroopa riikides Suzuki metoodika õpetajana. Kursuse lõpetanu saab jätkata õpinguid järgmise taseme kursusel.
Kursust viib läbi Eesti Suzuki Ühingu Suzuki metoodika koolitaja Karmen Kääramees.

Kursused toimuvad Tallinna​ kesklinnas ja Pääskülas. ​

Esialgne ajakava aastal 2017-2018:

Alustame kursusega 4.-5. november
9.-10. detsember
20.-21. jaanuar
11. veebruar Sõbrapäeva kontsert Salme ​K​ultuurikeskuses
7.-8. aprill
5.-6. mai

Registreerimine kuni 1. november 2017 ja info kursuse kohta -
Karmen Kääramees
56681867
karmen.kaaramees@gmail.com


Suzuki muusika asub EENeti serveris